strona główna  »  kierownictwo
  

 


     

 

 Kierownik SWFiS:

mgr Leszek Piąstka

 

 

 

Dyżur:

 

 Dyżur:
  

 


Czwartek            12:30 - 14:00

 


 

 


                     


 

 Z-ca Kierownika ds. Dydaktyki:

mgr Anna Jagiełło 

 
   

Dyżur:


 

 

Czwartek           11:30 - 13:30


 

 


 


A

 

  

 Z-ca Kierownika ds. Sportu:

mgr Andrzej Doniecki 

 
   

 

Dyżur:

 

Czwartek          11:15 - 12:15