strona główna  »  aktualności  »  aktualności
Rejestracja na zajęcia wf
Data publikacji: 29.09.2017

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

na semestr zimowy 2017/2018

rozpocznie się 26 września 2017 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 16 października 2017 r. do godz. 24.00

Zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 rozpoczynają się 3 października 2017 r. pomimo, że rejestracja na zajęcia trwa dłużej

Zajęcia wychowania fizycznego są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych I  i II stopnia w wymiarze 30 godzin oraz dla jednolitych studiów magisterskich w wymiarze 60 godzin. 

STUDENCIE!

SPRAWDŹ W PROGRAMIE STUDIÓW NA KTÓRYM ROKU I W KTÓRYM SEMESTRZE ZAPLANOWANO DLA CIEBIE ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAPISZ SIĘ NA TE ZAJĘCIA TYLKO WTEDY, KIEDY ONE OBOWIĄZUJĄ.

 

1.       Zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe.

2.       Odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.

3.       Każdy wydział lub kierunek ma w planie zajęć czas zarezerwowany na wychowanie fizyczne (patrz niżej). Student zobowiązany jest zapisywać się na zajęcia w zarezerwowanym dla jego kierunku przedziale czasowym.

4.       Rejestracją nie są objęci studenci kierunku: Turystyka i Rekreacja

 

UWAGA

 

1.       Studenci, którzy podejmują studia na drugim kierunku tego samego stopnia, mogą zdecydować, czy chcą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego i zapisać się na zajęcia, czy mając zaliczone zajęcia na kierunku podstawowym, ubiegać się o przepisanie oceny z przedmiotu. Zgłaszają chęć przepisania oceny w swoim dziekanacie. NIE ZAPISUJĄ SIĘ NA ZAJĘCIA.

 Zaliczenie wychowania fizycznego na studiach I stopnia nie zwalnia z obowiązku realizowania zajęć na studiach II stopnia.

2.       Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ odstępuje od zaliczenia przedmiotu „wychowanie fizyczne” zwolnieniem lekarskim. W ramach wychowania fizycznego stwarza warunki do uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla osób o różnych zainteresowaniach i poziomie sprawności fizycznej, także dla osób, które z powodów zdrowotnych wcześniej miały zwolnienia lekarskie.

Proponujemy wybór jednej z 23 form aktywności fizycznej, poczynając od intensywnych zajęć sportowych, poprzez zajęcia o charakterze prozdrowotnym, a skończywszy na brydżu.

Student z dysfunkcjami (wady postawy, wady wzroku, przewlekłe kontuzje itp.)  znając swój stan zdrowia (po konsultacji z lekarzem) powinien  wybrać zajęcia przygotowane specjalnie dla niego np. gimnastyka zdrowotna, grupy rehabilitacji ruchowej, pływanie korekcyjne, joga, zajęcia relaksacyjno-oddechowe, brydż. W razie wątpliwości można skorzystać z formularza zaświadczenia lekarskiego (link poniżej) w celu uzyskania od lekarza wskazówki na jakie zajęcia student powinien się zapisać, lub na który semestr /rok akademicki przenieść zajęcia.

 

http://www.ckul.uni.lodz.pl/Zaswiadczenie_lekarskie.doc

 

Będziemy akceptowali orzeczenia o niepełnosprawności, jednocześnie z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych proponujemy tym studentom zajęcia rehabilitacji ruchowej i pływania korekcyjnego. Oferta ta skierowana jest do wszystkich studentów niepełnosprawnych w całym toku studiów.

 

Czas zarezerwowany na zajęcia wychowania fizycznego w roku akademickim 2017/2018 na poszczególnych wydziałach i kierunkach (w Waszych planach zajęć jest to przedział czasowy, w którym nie odbywają się żadne inne zajęcia):    

 

 Poniedziałek

Wydział SMiP - International Marketing,
Międzynarod. Stosunki Kulturowe II stopień

7.30 – 12.00

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - II stopień

7.30 – 15.00

Wydział Zarządzania

12.00 – 18.00

 

Wtorek

Wydział Nauk Geograficznych

7.30 – 12.00

Wydział Filologiczny (bez Filologii Polskiej i Logopedii)

10.30 – 16.30

Wydz. Filozof.-Hist. - Historia Sztuki

13.30 – 18.00

Prawo – Wydział Prawa i Administracji

15.00 – 18.00

 

Środa

Psychologia

7.30 – 12.00

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - I stopień

7.30 – 15.00

Administracja – Wydział Prawa i Administracji

15.00 – 18.00

 

 Czwartek

Polityka Społeczna – Wydział Prawa i Admin.

7.30 – 10.30

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

7.30 – 12.00

Wydział Matematyki i Informatyki

7.30 – 12.00

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

7.30 – 12.00

Wydz. Filozof.-Hist. - Filozofia

7.30 – 12.00

 

Piątek

Gospod. Przestrz. - Studia Międzywydziałowe

7.30 – 12.00

Wydz. Filozof.-Hist. (bez Historii Sztuki i Filozofii)

7.30 – 16.30

Wydz. Nauk o Wychowaniu (bez Psychologii)

7.30 – 16.30

Wydział Filologiczny - Filologia Polska, Logopedia

10.30 - 15.00

 

Instrukcja rejestracji żetonowej

1.      Wchodzimy na stronę https://ul.uni.lodz.pl

2.      Wybieramy z lewej strony zakładkę REJESTRACJE

3.      Wybieramy z listy rejestrację na zajęcia wychowania fizycznego

(NIE KORZYSTAMY Z WYSZUKIWANIA FRAZY !!!)

4.      Wybieramy rodzaj zajęć (dyscyplinę).

5.      Odnajdujemy grupę, która nas interesuje (dzień tygodnia, czas zajęć zgodny z powyższym planem).

6.      W lewym górnym rogu mamy zieloną ikonkę (koszyczek). Zapisu na zajęcia dokonujemy klikając na nią.

7.      W razie pomyłki należy wejść na stronę https://ul.uni.lodz.pl w "Moje rejestracje"  i tam wypisać się z zajęć.

8.      Każdy student, który ma obowiązek zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego powinien mieć przydzielony żeton. Jeśli go nie ma, należy zgłosić ten fakt w SWFiS UŁ (tel. 42 665 51 89).

 

Podczas rejestracji żetonowej na zajęcia wychowania fizycznego wykorzystuje się hasło do USOSWEB

 

UWAGA

przy rejestracji żetonowej mają zastosowanie następujące reguły:   

  • zasada kto pierwszy ten lepszy,
  • możemy zapisać się tylko do jednej grupy,
  • zapisywać i wypisywać można się wiele razy w czasie trwania zapisów, zawsze robimy to na stronie: https://ul.uni.lodz.pl
  • prosimy o rozważny wybór zajęć; po zakończeniu rejestracji żetonowej nie ma możliwości zmian grup ćwiczebnych.

 

 Rejestracja żetonowa na zajęcia wychowania fizycznego na semestr zimowy 2017/2018 rozpocznie się 26 września 2017 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 16 października 2017 r. do godz. 24.00 

Zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 rozpoczynają się 3 października 2017 r. pomimo, że rejestracja na zajęcia trwa dłużej

PierwszyPoprzedniNastpnyOstatni